Med kompaktlastaren kommer man åt nästan överallt.

Används med skopa, pallgafflar eller gödselgrep.

Utgödsling av fårstall.