Påväg till kund.

 

Gräver med 2,8 tons maskin.

Smalskopa, djupskopa, planeringsskopa och tjälkrok.

Grävmaskin JCB