New Holland 95 hk med lastare.

New Holland med Lastare