Välkommen till

Dunérs Maskin!

 

 

 

 Vi utför gräv och markarbeten.

 

Utgödsling av djurstall.

 

Slaghackning av grönytor/betesmark.

 

Diverse transporter.

 

Snö/halkbekämpning.

 

mm.

 

Hör av dig så diskuterar vi just ditt projekt.

0739-638141